Home » Privacy

Privacyverklaring

Websight kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Websight, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt.

Websight kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres
  • Eventuele overige gegevens die je zelf verstrekt.

Je persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of je hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Websight verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als daar om is verzocht, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post e.d.) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Websight jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou of jouw organisatie gesloten overeenkomst. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Websight maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Dit betekent dat er geen besluiten worden genomen zonder dat er een persoon aan te pas komt, en wij vormen geen geautomatiseerd profiel van jou die impact kan hebben op jouw privacy.

Websight bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na afloop van een samenwerking bewaart Websight nog zeven jaar e-mails, de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst voor gegevens benodigd voor bedrijfsvoering van een zelfstandig ondernemer. Documenten (digitaal en op papier) bewaart Websight tot twee jaar na beëindiging van de samenwerking.

Websight verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De gegevens die wij verzamelen worden niet gedeeld buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), tenzij dit onderdeel is van bovenstaande uitzonderingen. We zullen in dat geval nastreven om de veiligheid zoals gewend in Europa na te leven en wanneer nodig stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Websight. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van jouw toestemming, of een bezwaar sturen naar support@websight.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou zelf is gedaan, kunnen wij om bewijs vragen. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Websight neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@websight.nl.

Op de website van Websight worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Websight gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Websight maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Websight bij  Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Websight te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Websight heeft hier geen invloed op. Websight heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De inhoud van de website van Websight is met zorg samengesteld. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. E-mailberichten verstuurd vanuit deze website aan Websight mogen door Websight worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Websight zal informatie verkregen via deze site nimmer doorverkopen aan derden.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte blijft.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.