Toptaken website PMT live
Nieuwe site geeft antwoord op cruciale vragen van deelnemers

Key features

  • 41.000 bezoekers per maand
  • Unieke dialoog structuur
  • Usability: Top Taken Principe
  • Techniek: architectuur, Content Machine. PHP en meer...
  • Branche: Financiële Sector

De opdracht: een communicatieve & technische uitdaging

Een half jaar geleden kwam het Pensienfonds Metaal & Techniek met een uitdagende vraag bij Websight:

 

Maak een website waar de stakeholders (deelnemers, pensioengerechtigden, werkgevers, pers, sociale partners e.a.) voorzien worden in hun informatiebehoefte.

Analyse van de informatiebehoefte image

Analyse van de informatiebehoefte

Samen met PMT koos Websight daarom voor een doelgroepgerichte website, met een focus op de informatievoorziening ten behoeve van de deelnemers van het pensioenfonds. We zijn dan ook uitgegaan van ervaringen en gegevens van de gebruikers en stakeholders zelf. De kozen een kwalitatieve onderzoekswijze om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte.

 

De klanten van PMT bleken zich vooral bezig te houden met vragen zoals: “Kan ik nog wel eerder stoppen met werken?” en “Wat betekent een scheiding voor mijn pensioen?”.

Implementatie van de dialoogstructuur

De resultaten van ons onderzoek leidde tot een uitdagende nieuwe vraag, namelijk hoe vat ik alle antwoorden op diverse situaties binnen een online tool? In nauwe samenwerking met Agile Business Consultants is vervolgens de dialoogopzet bedacht. Aan de hand van gerichte vragen, gebaseerd op de onderzoeksresultaten, wordt bezoeker geleid naar de informatie die betrekking heeft op zijn of haar situatie. Op die manier kan iedereen vanuit het ik perspectief het antwoord op zijn of haar vraag vinden.

Schaalbaar technisch fundament

Bij de implementatie is rekening gehouden met de dynamische pensioenwereld. Onderhevig aan een sterk veranderende omgeving is de dialoogstructuur zo opgezet dat deze makkelijk te beheren is, zowel op macro- als op micro niveau. Zodoende is er ook voor toekomstige onderwerpen een dialoog op te zetten.

Schaalbaar technisch fundament image

Resultaat: nuttige flexibele online tool

Annemieke Biesheuvel, manager communicatie bij PMT hierover: “Het is een heel nuttige tool, zowel voor consulenten als deelnemers. De tool maakt het opzetten en beheren van de dialogen heel eenvoudig. Daarmee hebben we voor de lange termijn een prima oplossing”. Kortom, hier biedt een softwarematige oplossing uitkomst voor een complex communicatievraagstuk.

 

Wij willen PMT bedanken voor de prettige samenwerking en blijven pensioenland volgen.